[Choi Ji Woo’s lover 🙂 and awesome actor/man… He is in the army now…]

Born: 16/9/1981

Phim đã đóng và được chiếu ở Việt Nam:

– Thành phố trên không (aircity/w/Choi Ji Woo)

– Cường địch (powerful opponent/w/Chae Rim)

– Tìm lại nụ cười (Smile Again/w/Kim Hee Sun)

– Cô đơn trong tình yêu (Alone in love/w/Son Ye Jin)…

Advertisements