Trên Nate đăng cái ảnh này do một người hâm mộ tình cờ “chộp” được… Yêu quá là yêu 🙂

Có vẻ Jin Wook được nghỉ phép sau đợt huấn luyện… chuẩn bị thành lính chính thức 🙂

Hand in hand... how sweet

Hand in hand... how sweet

Nate

Advertisements