Anh xuất viện và xuất hiện với mái tóc  mới được cắt ngắn … nhưng trông vãn khá điệu đà…

Chúc bác sức khoẻ nhá… làm việc hăng quá!

https://i2.wp.com/imgnews.naver.com/image/015/2009/09/22/4f4cea7c430e5a1c9bf92b2c828f770f.jpg

Advertisements