https://i0.wp.com/img260.imageshack.us/img260/7055/becksandjubundi.jpg

Becks đã có mặt để chào đón sự ra mắt chính thức của Jabulani, trái bóng chính thức của World Cup 2010

https://i1.wp.com/img109.imageshack.us/img109/4845/bck.jpg

https://i1.wp.com/img14.imageshack.us/img14/8270/jubundi.jpg

https://i0.wp.com/img109.imageshack.us/img109/5678/cao.jpg

Còn đây là hình ảnh cổ động cho Anh – WC 2018

https://i0.wp.com/img195.imageshack.us/img195/6412/becksm.jpg

Advertisements