Ngày 5.12, Tae Goon (Bi/Rain 2) tham gia chương trình truyền hình do Lee Hwi Jae, Kim Gu Ra dẫn trên MBC. Anh đã mô tả qua điện thoại để Kim Hyun Joong đoán từ trong phần chơi của chương trình. Họ đã dành được 5 đáp án đúng.

Khi trò chuyện với Lee Hwi Jae, KIm Hyun Joong cho biết anh đang ở trạm xăng và quen với Tae Goon qua Jae Joong.

Check it:

Thanks to uploader on Youtube

Advertisements