Họp báo khi mới đặt chân đến Hong Kong… Ngày mai là ngày luyện tập. Cảm ơn hơn 500 fans đến sân bay đón!

Advertisements