1.Kim Hyun Joong cut (LOL)

2. Đối đầu trực tiếp… Trời ơi! Một khi đã cần chiến thắng thì chẳng nề hà kể hết tội của nhau… mấy cái tên này! Oh, my Idol!

3. Chú ý xem về khoảng phút thứ 8, phần tranh tài… LOL

Thanks to egloos

Advertisements