Bạn í vẽ ra thế này đây… 🙂 Trong một buổi gặp mặt fan của bạn í

http://sookyeong.files.wordpress.com/2009/12/c7.jpg

http://sookyeong.files.wordpress.com/2009/12/rain.jpg?w=396&h=2128

Advertisements