Là cặp đôi rumor trong thời gian gần đây nên họ luôn lọt vào tầm ngắm! Một phátt hiện rất phổ biến vừa đc chia sẻ: họ đeo cặp nhẫn giống nhau cùng ở nhón út.

Advertisements