Really!!! U r full of surprises, Hyun Joong ah!

Trời ơi, 450 fans có mặt ở DK Party, chắc các bạn sẽ mất ngủ hàng tuần!

Thanks so much Kinghyunjoong

………. NOW THAT WE CALL HYUNISM…………………

Advertisements