Beckham đã xuất hiện trong chương trình của MC George Lopez và trổ tài cắt và tạo mẫu tóc.

Good boy!

Advertisements