Chờ đợi sự trở lại hoành tráng của các chú bộ đội xuất ngũ!
Jang Woo Hyuk! The best dancer! H.O.T
Kim Jong Min – The best Idiot 🙂 1N2D Fighting!
Advertisements