Không chuẩn và không phải hay nhưng thật ngọt ngào!

Đang xem SMILE, YOU và lại bùng lên cơn yêu quí bạn Jung Kyung Ho… Ke ke ke

Advertisements