Thay mặt máy tính và máy phát Xin lỗi những khán giả “Tối nay ăn gì?” – bộ phim mình rất thích.

https://i2.wp.com/files.myopera.com/phamexplosive/blog/sorry.jpg

Ai theo dõi phim sẽ hiểu lời xin lỗi của mình!

Advertisements