Cắt tóc và trông mạnh mẽ hơn! Andy sẽ gắn bó với quân ngũ trong thời gian 2 năm +…

see you soon!

Advertisements