2 bác ngơ đã quay lại… rồi tin tức và hoạt động sẽ nhiều hơn 🙂 Sự thật là anh em mà cứ như là đôi tình nhân vậy…

Check it HeRe

Advertisements