He he… Hyun Joong lanh và thông minh đủ dùng… Thế là okie roài… Ke ke

Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi!

Đã thi Olympic toán tiểu học là điều thật đáng tự hào! Mình hiểu niềm tự hào nầy khi mình từng thi kiểu thế!


Advertisements