MV Do You Know My Feelings by MJ of Sunny Side featuring Kim Hyun Joong of SS501, Miss $ and U Note.

Ca khúc phát hành ngày 22/12/2009…

Tìm xem giọng Kim Hyun Joong ở đâu nhé 🙂

Thanks koreanpride2

………………

Kim Hyun Joong>
내맘을 아냐고..

MJ>

Kim Hyun Joong>
가슴 찢어지는 내맘 너는 알까?

태혜영 of miss s>

u주>

MJ,태혜영>

Kim Hyun Joong,u주>
가슴 찢어지는 내맘 너는 알까?

Advertisements