Không ngủ ddc nên lần mò sang Twitter định Tweet thì lần rờ sang cột Trending topic.. Giật nảy mình khi thấy dòng chữ RIP Johnny Depp… Sợ hãi,  Hộc tốc lần theo các link…

Bạn Lindsay Lohan còn tweet: Johnny Depp, No! Kè kè…

Sau một hồi, đọc hoa mắt, hoá ra chỉ là một trò đùa khi rảnh rỗi mang ra bàn luận của một cư dân mạng…

Ngày càng thấy đáng sợ!

Advertisements