@ Olympic Park Gymnastics Stadium

27,28/2/2010

Hai buổi diễn ấn tượng mừng thành công tour diễn Persona… nhiều điểm mới lạ khi thể hiện các ca khúc không hẳn mới… khác với tất cả các buổi diễn Persona khác khi được biên tập lại một số phần!

Fighting, boys!

Advertisements