Đã bẩu là có fancam mừ…

Thank you đoá

Cái chú quay camera HD, đề nghị cho post lên Utube nhé 🙂

Video Credit: pucca0607 + Perfect 0606 hj cafe: http://sgperfectkimhyunjoong.webs.com

Advertisements