Đó là concept cho spot quảng cáo mới của Shiseido

Love this ad spot… Choi Ji Woo is cute n beautiful…

Advertisements