Trong tháng 4 và tháng 7/2010, chương trình “Ô cửa bí mật” sẽ thực hiện 2 đợt ghi hình tại thành phố Hồ Chí Minh.

Khán giả phía Nam muốn tham gia chương trình, ngay từ bây giờ, hãy điền đầy đủ thông tin theo mẫu và gửi về chương trình theo địa chỉ email của chương trình: ocuabimat@vtv.gov.vn

Mẫu và chi tiết xem tại đây

vafthan
Advertisements