Credit: as tag

Kim Hyun Joong chụp hình cho dòng sản phẩm con I’m David của Basic House… Dễ thương và nghịch quá đi!

Credit: lovekhj0606@youtube

https://i1.wp.com/3.bp.blogspot.com/_OVRPS1TlUs0/S2q5hKxOfoI/AAAAAAAACNU/90Q5-egsASE/s800/27170517.jpg

https://i2.wp.com/3.bp.blogspot.com/_OVRPS1TlUs0/S2q5ft4QYsI/AAAAAAAACM0/_vCNARKhpI4/s800/daa03cc74e278c771a8a291.jpg

Advertisements