Giờ nam diễn viên này là chỗ dựa của hai con Choi Jin Shil. Có lẽ ông cậu này chẳng nghĩ tới chuyện kết hôn nữa…
Hwan Hee và Jun Hee, fighting!
Advertisements