Valentine sắp đến… và nhà Becks đã có mặt đông đủ ở Milan…

https://i0.wp.com/www.zigazig-ha.com/zgallery/albums/beckhams/100207_milanairport/feb7_milan_024.jpg

https://i2.wp.com/www.zigazig-ha.com/zgallery/albums/beckhams/100207_milanairport/feb7_milan_026.jpg

https://i1.wp.com/www.zigazig-ha.com/zgallery/albums/beckhams/100207_milanhotel/feb7_hotel_008.jpg

https://i1.wp.com/www.zigazig-ha.com/zgallery/albums/beckhams/100208_davidbrookhotel/feb8_hotel_004.jpg

Advertisements