Không fải wordpress này…hì

Thế là lại thêm một cái học viện David Beckham Academy đóng cửa…

Khủng hoảng tài chính quá mọi người ạ! Lại nhiều việc, không lo đc cái j với cái j nữa… Hu hu…

Advertisements