Twitter Flooded with Tributes to McQueen

… Người tạo nên trang phục mà biết bao ngôi sao phát cuồng, treo cổ tại tư gia… Quá buồn! Quá tiếc… R.I.P

    Advertisements