views-of-new-ground-zero-construction-small

Nó dự kiến hoàn thành vào 2013… Còn mềnh, 2010 cũng sẽ xây “một toà tháp mới”…

Chúc mọi người năm mới nhiều niềm vui!

Advertisements