Bức ảnh đầu tiên… (được biết bạn Joong không xé áo nữa… thấy rất vui! hihi)

https://i2.wp.com/img153.imageshack.us/img153/7383/personabkk00071.jpg

Bức ảnh số 2 (in the 4D world 🙂

https://i2.wp.com/img9.imageshack.us/img9/9712/6bc7ef0844abeffc3ac763a.jpg

http://www.pingbook.com/news/view.php?id=7173 –> rất nhiều hình…

Nguồn ảnh: Tag + HyunJoong Thread @Sooompi

Advertisements