Ngày 30 Tết, ngay trên vị trí bắt mắt nhất của Sportsseoul, hình ảnh Trang Nhung rất nổi bật… Hình như chưa “sao Việt” nào làm ddc điều này! Nhưng mềnh k0 thích vụ này à …

Ảnh nguyên trong bài đó… hik

Link bài <– Tờ này nổi tiếng nhé!

Advertisements