Tiết lộ sẽ sửa sang bộ tóc và sớm trình làng nhưng trong chuyến mua sắm mới nhất, Victoria đã để lộ phần nào mái tóc mới được cắt tỉa của mình… Chuyện tóc tai của VB vẫn luôn được quan tâm bởi nó luôn tạo ra những khuynh hướng tóc mới…

Image

Advertisements