Quả thật, phải bỏ phiếu cho cái cảnh này trước đã… Kang Ji Hwan diễn quả là vô đối… :))

Video credit: MBC + Leoria

Advertisements