He he, cái ảnh ở buổi họp báo bùn cười quá… Nó làm mình liên tưởng đến cái chương trình này… hai lão hẹn hò với Hwang Bo Ra… Vô đối!

–> Mọi người nhấn vào mà xem trên Youtube để có phụ đề tiếng Anh, rồi cứ lần theo part1 đến hết 🙂 Credit kelemama1 on Youtube

Have fun!

Advertisements