Đêm diễn 1

https://i1.wp.com/img193.imageshack.us/img193/8507/ss501u.jpg

https://i1.wp.com/img7.imageshack.us/img7/5295/sankhau.jpg

https://i0.wp.com/img43.imageshack.us/img43/6850/5011v.jpg

https://i1.wp.com/img3.imageshack.us/img3/7386/khjlc.jpg

https://i1.wp.com/img535.imageshack.us/img535/6836/khj2.jpg

[791485285e44820c5343c1f0.jpg]

https://i1.wp.com/img193.imageshack.us/img193/9486/karai.jpg

Guest: kara

——

Đêm diễn 2 đang diễn ra… trùng với concert của SNSD

Ảnh do DSP cung cấp cho báo chí

Advertisements