Good sport: Sandra Bullock accepts her Razzie award for worst actress in a feature film - bringing with her a cart full of DVDs and the script for All About Steve

Cuốn kịch bản cô ấy đọc đến 4 giờ sáng…

Ngưỡng mộ cách bác nhận Mâm xôi vàng…! và cả cách cô ấy cảm ơn: “Cảm ơn mọi người đã huỷ hoại sự nghiệp của tôi bằng quyết định rất tệ này”…

Cô ấy nhận tượng hình Quả mâm xôi vàng và tặng lại cho tất cả mọi người đĩa phim “All about Steve” để mọi người xem phim mà quyết định lại xem vai diễn của cô có đáng bị coi là tệ nhất hay không? Cô ấy lại lăng xê cho giải Mâm xôi năm sau thế này: “Nếu không đúng (vai diễn của cô trong All about Steve  không phải là tệ nhất)  thì tôi xin trả lại”… Mún xem cái giải năm sau… 🙂

I'll read my dialogue until four in the morning! The actress accepts her award for worst actress of 2009 for her role in All About Steve

Thôi, mai xem Sandra tại Oscar trước đã…

ịh
Advertisements