Hyun Joong: Với chiến dịch Never Alone mà  Basic House hợp tác cùng UNICEF, trẻ em châu Phi có thể cảm nhận được thông điệp và tình yêu và mơ ước. Thông qua chiến dịch này, tôi cũng hi  vọng mà mơ ước nhiều điều cho các em nhỏ châu Phi. Tôi rất sẵn lòng và hạnh phúc mang đến cho các bạn những niềm hi vọng ngay lúc này. 
…  fighting! Africa, fighting! “

Credit: WWloveHJL@YT+khj0606+neveralone.tv

Thanks to ss501fighting

Advertisements