. Có cha Ted Beckham sang Phần Lan cùng… lúc này, người đàn ông 35 tuổi trở lại như một cậu bé 15 đứng trước một cản ngại quá lớn… một điều quá phũ phàng của số phận…

. Dù thật buồn, Becks vẫn vẫy chào mọi người…

Sao mà muốn khóc thế!

Click to view full size image

mar15_hotel_013.jpg

mar15_hotel_001.jpgmar15_hotel_006.jpgmar15_hotel_009.jpg

mar15_hotel_011.jpgmar15_hotel_010.jpgmar15_hotel_005.jpgmar15_hotel_004.jpg

mar15_hotel_002.jpgmar15_hotel_003.jpgmar15_hotel_008.jpg

Advertisements