Hôm ở Nhà thi đấu QK7, thích bài showcase dance của bạn MK beatbox quá! Mò lên Utube, kiếm được một bản đây… Bản này diễn ở sinh nhật Big Toe.

Credit: mrleuleu

Advertisements