Ngày bận rộn của Choi Ji Woo: Kí, cười, kí và kí… hik,

[포토엔]우유빛깔 최지우 아기피부 같아~

http://ps.news.nate.com/photo/slidePopup?cid=173687&page=3&mid=e0403&move=next&slide=curr#slide

Advertisements