Cái phút 1:26 đến 1:29 của bạn! Quả là nhất!

credit: http://www.hsscandal.com + hjcoco@utube

Advertisements