1. Kim HyunJoong, “Sharing handshakes with fans”

–> Kim Hyun Joong “Chân thành bắt tay người hâm mộ

2. Kim HyunJoong, “Smiling brightly while signing for fans”

–> Kim Hyun Joong, “Kí tặng fan với nụ cười toả sáng

3. Kim HyunJoong, “To sign for all of them here right?”

–> Kim Hyun Joong, “Kí hết cho mọi người ở đây đúng không ạ?


4. Kim HyunJoong, “You brought along SS501 CD ne”

–> Kim Hyun Joong, “Chà, bạn mang theo CD của SS501 nữa”

5. Kim HyunJoong, “Signing carefully for even just one”

–> Kim Hyun Joong, “Kí cẩn thận không ngoại trừ ai “

6. Kim HyunJoong, “Fansigning = Prosperous”

–> Kim Hyun Joong, “Kí tặng fan = thành công”

7. Spring Flower-boy Kim HyunJoong, “So handsome even when he signs”

–> Chàng trai hoa mùa xuân Kim Hyun Joong, “Ngồi kí cũng thật đẹp trai”

8. Spring flower-boy Kim HyunJoong “Killer smile killed me for abit”

–> Kim Hyun Joong “Nụ cười chết người đã làm tôi chết điếng”

9. Spring flower-boy Kim HyunJoong “Had a spring outing in the bookstore”

–> Kim Hyun Joong “Xuống phố mùa xuân ở hiệu sách”

10. Kim HyunJoong, at the fansigning, “dazzling beauty”

–> Kim Hyun Joong, ở sự kiện kí tặng fan, “Vẻ đẹp chói sáng”

11. Flower-boy Kim HyunJoong, welcomed amidst 400 female fans, “dazzling appearance”

–> Kim HyunJoong – vẻ ngoài toả sáng giữa 400 fan nữ

12. Kim HyunJoong at the fansign, “Still as warm-natured as ever”

–> Kim Hyun Joong tại buổi kí tặng fan, “Vẫn nồng hậu như thế…”

13. Kim HyunJoong Fan-sign, ended successfully

–> Buổi kí tặng của Kim Hyun Joong kết thúc thành công mĩ mãn

14. SS501 Kim HyunJoong, “Carefully signing for each and every

–> SS501 Kim Hyun Joong “Cẩn thận kí tặng từng chữ cho từng người”

Chẹp. Họ nghĩ title thật là… !!! Có j mọi người góp ý cho vụ dịch title này nhé!

banjman
Advertisements