Bản Please be nice to me trong DVD 2009 Seoul Persona concert của SS501 do bạn exlley up lên Utube. Mình không thích bài này lắm nhưng thích cách cấu tứ trình diễn trên sân khấu của bài này… Rõ ràng và hữu ích, lại còn phô thế mạnh của bạn nữa chứ, haizzz!

Credit: exlley@Utube

cuarban
Advertisements