Nhìn thấy cây guitar. Chắc chắn sẽ có ảnh chụp với đàn guitar roài. Chờ đợi bộ ảnh này quá!


Credit: http://minihp.cyworld.com/pims/main/pims_main.asp

and below by Laura Chiisai chan

https://i1.wp.com/img145.imageshack.us/img145/318/p1040183.jpg

https://i1.wp.com/img72.imageshack.us/img72/3074/p1040184b.jpg

Advertisements