Cô ấy- Sandra Bullock  không thoát được việc: nhận Oscar rồi li dị… Hik

Còn bé trong ảnh là con trai nuôi của cô ấy. Sau 3 tháng nhận nuôi bí mật, cô ấy giới thiệu cậu bé với cả thế giới!

Advertisements