Kim Hyun Joong and Yoon Eun Hye…

Cái này xem mấy hôm trước nhưng giờ mới quyết định up 🙂

Credit: Basic House + Taegwang13

Advertisements