Vậy là xem xong Oh My Lady (Chae Rim, Choi Si Won). Ấn tượng nhất là 2 diễn viên nhí, dễ thương, đóng hay. Còn lại mọi thứ thì…

Nếu nói xem giải trí thì chỉ cần vậy thôi… uh thì cũng được… nhưng mà cảm thấy nó cứ lưng lửng và chưa tới… Xem xong tự dưng thấy hụt kiểu đầu Voi đuôi Chuột… khi cái đoạn cuối nó khiên cưỡng làm sao… nó bị đẩy nhanh tiến độ làm sao… và cách dựng nó cứ bị tẻ tẻ làm sao… Xem như bị thiếu đi vài tập vậy. Về cuối đâm ra lại bị hấp dẫn bởi cặp đôi phụ hơn.

Thấy hơi tiếc!

Thôi, đi xem Make it happens đã… quá nhiều phim Mỹ phải xem mà không biết làm cách nào xem hết nổi…

Advertisements