Bạn có tìm ra hai chàng họ Kim không? Gợi ý: Nhìn xuống chân í nhé :))

Áo xanh, bên trái, ngoài cùng, cạnh nhau.

Credit: http://www.cyworld.com/hyunjoongnara+http:….com/narasejong

Advertisements