Goo Ha Ra (Kara) cửi quần trước mặt Bi (Rain). Bi (Rain) đặt tay lên đùi Lee Hyo Ri!

Happy Together! Ối giời ơi! Cười không dừng được~

Credit: UnknownCarrot110

Advertisements