david beckham

Theo AFP, dịp cuối tuần này, Becks tới Afghanistan để thăm quân lính Anh đang đóng quân tại đây. Đó là nguyện vọng của anh vì muốn bày tỏ lòng cảm phục tới những nam nữ thanh niên người Anh đã tình nguyện và làm công việc gìn giữ hoà bình cao cả – điều khiến anh tự hào…

Advertisements